Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

22:53
7040 44d1 500
Reposted fromerial erial vialaluna laluna
22:50

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

22:41
6437 7ce1 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaflyleaf flyleaf
jaroflife
22:37
0724 fcb8 500
Reposted fromfiffey fiffey viavol vol
22:37
2228 4daf 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viainkacz inkacz
jaroflife
22:37
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch viainkacz inkacz
jaroflife
22:28
22:26
7672 734e 500
Reposted fromtwice twice viasilence89 silence89
jaroflife
22:25
1133 9437
Reposted fromcipecka cipecka viasilence89 silence89
jaroflife
22:21
5988 9ca7 500
jaroflife
22:21
Op­ty­mis­tycznie i z hu­morem pod­chodząc do życia, to tak spra­wy wyglądają: gdy ptak na­robi Ci na głowę, to ciesz się że...kro­wy nie latają. 
Reposted fromsziiiz sziiiz viacytaty cytaty
jaroflife
22:21
Facet powinien mieć obrączkę 2 rozmiary za małą, niech mu się wpija w palec, niech czuje, że ma żonę
Reposted fromsziiiz sziiiz viacytaty cytaty
22:19
2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice
jaroflife
22:09
Nie łudź się mała i przestań udawać kogoś, kim nie jesteś.
— Pierwsza miłość
22:00
5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viakropq kropq
jaroflife
22:00
4085 2f76
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
jaroflife
21:57
3839 00b7
Reposted frommartynkowa martynkowa viapannaklio pannaklio
jaroflife
21:57
3318 9e7f
Reposted fromdreamadream dreamadream viapannaklio pannaklio
jaroflife
21:55
Reposted frompl pl viavol vol
jaroflife
21:55
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl