Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

21:51
8833 b4c0 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viainkacz inkacz
21:51
2488 f6db
Reposted fromtwice twice viainkacz inkacz
jaroflife
21:50
4453 b08e 500
Reposted frompustemysli pustemysli viainkacz inkacz
21:48
jaroflife
21:47
jaroflife
21:44
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
jaroflife
21:44
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber “Najgorszy człowiek na świecie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
jaroflife
21:44
3414 08bb
Reposted fromkjuik kjuik vialaluna laluna
jaroflife
21:44
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
jaroflife
21:41
21:41
8859 2e42 500

May 29 2015

jaroflife
22:27
Bez względu na to, co się zdarzy życie idzie dalej, słowa wciąż
napływają, prawda jest wyrzucana czy ci się to podoba, czy nie, a życie nigdy nie pozwoli ci
zatrzymać się i złapać cholerny oddech.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
jaroflife
22:26
Musisz się pogodzić z tym, że to, co ci się przytrafia, nie jest równoznaczne z tym, kim jesteś. To dwie różne rzeczy.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
jaroflife
22:23
3616 d8e9 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasilence89 silence89
jaroflife
22:21
Kobietom w tych czasach trochę się popieprzyło w głowach, zachowują się jakby wyrosły im ptaszki, z tej niezależności wyrosła tylko samotność. i gdzie drogie panie ta niezależność kiedy ryczycie po nocach?
— Lolita
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
jaroflife
22:20
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
jaroflife
22:20
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
jaroflife
22:20
Stałam się samotną wyspą. Spustoszoną wojną ziemią, na której nic nie rośnie i gdzie horyzont jest nagi.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
jaroflife
22:19
Reposted fromargothiel argothiel viaimmuff immuff
jaroflife
22:18
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaimmuff immuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl